NTC

Index
Contact
Wie zijn Wij
Onze Honden
(Dek-) Reu
FMT Teckels
Veelgestelde Vragen
zeker weten?
Nieuws
FMT Verwacht
Alles Over Ons Nestje
Puppy webcam
Waarom Geen NTC!
Gastenboek/Guestbook
In Memoriam
Waddenwood
De Beste Links
De Bedriegertjes
De Bedriegertjes II

 


0591-222530
belt u vanuit het buitenland?
bel dan:
+31 591 222530

 

Web Analytics Made Easy -
StatCounter

 

Fan Muoike Tet

Waarom ik mijn lidmaatschap bij de Nederlandse Teckel Club na 15 jaar heb opgezegd ! 
 
Wilt u deze pagina opslaan in uw favorieten, delen via social media of printen dan kunt u bovenstaande knoppen gebruiken, heeft u alles gelezen en wilt u de pagina alsnog delen onderaan de pagina vind u dezelfde knoppen nogmaals.
Het kopiëren van de tekst is uitgeschakeld op deze pagina.
Wie nog vragen heeft of een melding wil doen over het bestuur of NTC clubfokkers staat het vrij contact met mij op te nemen!
Bent u hier gekomen via de pagina DE BEDRIEGERTJES of via DE BEDRIEGERTJES II dan kunt u door op onderstreepte tekst te klikken terug keren.
of door de knoppen in de menu balk op de linkerkant van deze pagina.
Deze melding staat ook onderaan deze pagina
de belangrijkste mail is van : 14 Oktober

Zaterdag 21 Januari 2017


Laat ik allereerst met het volgende beginnen. Voordat U verder gaat met lezen, vraag ik u vooral goed te lezen.
Ik weet dat het een lang verhaal is.  Maar u mag niet vergeten dat dit uiteindelijk om een mailwisseling van 10 maanden gaat !
En wat ik ook doe ik kan het met geen mogelijkheid in korten. Zonder dat het ten koste gaat van de volledigheid.

Het lag in eerste instantie absoluut niet in mijn bedoeling dit te delen via internet.  Maar aangezien het bestuur al vanaf mijn eerste vraag weigert antwoord te geven maar mij ook nog eens beschuldigd heeft van iets wat ik niet gedaan heb. Nu de beschuldiging die namens het bestuur geuit is in de mail van 22-05-2016 via derden ook bij mij terecht komt. Heb ik besloten de mailwisseling openbaar te maken. Helemaal sinds ik hoorde over het fokkersoverleg van september 2016 dat alle mails door het hele bestuur heen gaan. En niet zoals gesuggereerd wordt pas in een bestuursvergadering besproken worden.

Hierdoor is het mijn persoonlijke mening: dat ik het recht heb mijn naam te zuiveren. En verdere schade veroorzaakt door het bestuur van de Nederlandse Teckel Club dan ook te voorkomen dan wel te beperken. Ik heb ze na de zoveelste mail waarin ik gevraagd heb om antwoorden ook aangegeven dat ze als ze
voor 21 Januari 2017 geen antwoorden, geen intrekking van de waarschuwing en geen excuusbrief sturen ze mij geen andere keuze laten.

Drie maal raden het is vandaag 21 Januari 2017 en ik heb de post nog afgewacht maar helaas wederom van het bestuur niets ontvangen. Rest mij in dit geval niets anders dan dit doen.

Omdat ik inmiddels van verschillende bronnen heb vernomen dat ik echt NIET de enige ben. Heb ik besloten onderaan de pagina een gastenboek te plaatsen zodat er op deze tekst gereageerd kan worden ! Mocht u nog opmerkingen, vragen of anderzijds iets willen melden staat het u natuurlijk ook vrij om contact met mij op te nemen via de mail.
Let wel :
U kunt hier bij aangeven of u de reactie anoniem geplaatst wilt hebben
(Naam en e-mail zijn dan wel bij webmaster bekend en er kan u om aanvullende informatie gevraagd worden.)
Of een privé reactie geven (deze wordt automatisch niet op deze pagina in het gastenboek doorgezet. )
Of openbaar ! Lijkt me duidelijk dat het commentaar dan zichtbaar is in het gastenboek.
Een externe webmaster controleert de berichten en plaatst ze door naar de website.

Dus ga er maar even voor zitten, pak een bak koffie of een kopje thee met een koekje.
 

Het begon allemaal op 13 Februari bij ontvangst van het volgende mailtje

13 Februari 2016 mail namens het bestuur

Van: controlevfr
Datum:
  02/13/16 22:06:46
Aan: Fan Muoike Tet

Onderwerp: Nestcontrole VFR (4) Nederlandse Teckel Club - Geboortedatum 18-8-2015

 Geachte mevrouw T. Wielinga, 

Tijdens de routinematige controle in het kader van het VerenigingsFokReglement (VFR) van de Nederlandse Teckel Club van het
door u gefokte nest, geboren op 18-08-2015, zijn de volgende gegevens door ons niet gevonden:
Reu (vader van het nest): Carney von der Forstweihe
Teef (moeder van het nest): Eida Emerentiana Pax fan Muoike Tet

o Oogonderzoek reu, geldig op het moment van de dekking (niet ouder dan 12 maanden)  

o Oogonderzoek teef, geldig op het moment van de dekking (niet ouder dan 12 maanden)

o Kwalificatie teef, na het bereiken van de leeftijd van 9 maanden,
op een daartoe aangewezen evenement van de NTC of een CAC/CACIB show.

Wij verzoeken u om ons de missende gegevens op te sturen. (Dit zijn de gegevens die hierboven worden aangegeven)
U kunt dit doen in antwoord op deze mail (met daarbij een kopie van de officiële bewijsstukken toegevoegd)  binnen twee (2) weken na
verzenddatum van deze mail.

Dit conform het VerenigingsFokReglement, aangenomen door de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2014 en goedgekeurd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Het fokreglement geldt voor alle nesten verwekt na 1 juli 2014 en is van toepassing op alle leden van de Nederlandse Teckel Club woonachtig in Nederland.

Het niet voldoen aan dit verzoek, kan leiden tot sancties door de Nederlandse Teckel Club.  

Vriendelijke groet, 

Bestuur Nederlandse Teckel Club

Oke dit is een vrij duidelijke mail maar hier begint bij mij nu al het één en ander te wrikken.
Let u ook even op de geel gemarkeerde tekst in de mail namens het bestuur! want hier kom ik later nog even op terug !
Maar nu zal ik u uitleggen wat me stoort aan de mail. Allereerst stonden de oogonderzoeken van de teef online bij de Raad van Beheer. Eida Emerentiana Pax Fan Muoike Tet (roepnaam Tia) had ten tijde van de dekking niet alleen een geldig oogonderzoek maar is in November 2015 ook definitief vrij verklaard ! Dit hadden ze zelf al na kunnen kijken. Zoals u kunt zien heb ik een stuk tekst gemarkeerd uit de mail namens het bestuur. En dat is waar ik me echt aan erger. Want het bestuur wijzigt schijnbaar zo maar de regels ! Want in het Verenigings Fok Reglement staat het volgende en ik citeer :

 

7. EXTERIEURREGELS

7.1.  Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal één (1) keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie (met toekenning van CAC) en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed op elke expositie hebben behaald. 

7.1.1. Een kwalificatie (minimaal Zeer Goed) behaald op een evenement georganiseerd door de Nederlandse Teckel Club is eveneens toegestaan. 

We beginnen eerst natuurlijk over deze twee regels in verband met de mail die gestuurd is.
Dus beginnen we met punt 7.1.1. Er wordt dus in het fokreglement helemaal
niet gesproken over een daartoe aangewezen evenement. Dit houdt in : Stel ze zouden kwalificaties van matig tot uitmuntend bij de teckel rennen geven, dan zou een Zeer Goed behaald op het evenement "teckelrennen" ook goed genoeg zijn! Immers het is een door de Nederlandse Teckel Club georganiseerd evenement ! In het fokkersoverleg van September 2016 is er gesteld door het bestuur dat zelfs een regio clubmatch niet meetelde maar dat het echt om een kampioenschaps clubmatch moest gaan. Echter staat dit absoluut niet in het fokreglement.
Het lijkt er dus op dat het bestuur zo maar de regels aan past, wanneer zij in de e-mail stellen een daartoe aangewezen evenement! (Zonder overleg, zonder goedkeuring van de ALV, voor diegenen die niet weten wat ALV is daar wordt de Algemene Leden Vergadering mee bedoeld)

Dan gaan we naar 7.1. Met het verzoek deze eens goed door te lezen. En de rood gemarkeerde tekst dan ook niet te vergeten. De meeste mensen lezen namelijk over deze tekst heen. Dat is logisch want het heeft nog nooit op deze manier in het fokreglement gestaan. Maar zoals het er nu staat maakt het niet uit of u nu 1 of 100 exposities afloopt de hond zal ten alle tijde minimaal een zeer goed moeten halen. Als de hond niet op elke expositie minimaal een Zeer Goed haalt zou u hem / haar dus niet mogen gebruiken. Ofwel wees voorbereid dat u dan een waarschuwing zult ontvangen. Ik dacht dat het de bedoeling was de fokbasis zo breed mogelijk te houden. Het bestuur heeft er hier voor gekozen om de fokbasis juist nog kleiner te maken (Laten we vooral met zijn allen naar dezelfde reuen gaan ) Of de beginnende fokkers toch al wel zo neer te zetten dat een waarschuwing op de loer ligt. Immers je hoeft maar een keurmeester te treffen die de kleur of het patroon van je hond niet mooi vind en je hebt je eerste goed al te pakken! Ook zijn er nog altijd keurmeesters die voor de eerste plaats de uitmuntend hebben tweede plaats zg en alles daarachter kan een g krijgen. Genoeg hierover.

Natuurlijk heb ik, zelfs binnen drie dagen,
een mail terug gestuurd ! En als bijlagen de VRIJE oogonderzoeken van
zowel Carney von der Forstweihe en Eida Emerentiana Pax Fan Muoike Tet meegestuurd.

16 Februari 2016 Antwoordmail van mij naar het bestuur

Van: Langhaar Dwergteckeltjes "Fan Muoike Tet"
Datum:
02/16/16 11:29:17
Aan:
controlevfr
Onderwerp:
Re: Nestcontrole VFR (4) Nederlandse Teckel Club - Geboortedatum 18-8-2015

Geacht Bestuur van de Nederlandse Teckel Club

Hierbij stuur ik u het oogonderzoek van Carney von der Forstweihe van 01 Juni 2015.
Daarnaast stuur ik u een pdf bestand met de laatste twee oogonderzoeken van Eida Emerentiana Pax Fan Muoike Tet. 
De eerste in het bestand is van 01 Juli 2014 en was ten tijde van de dekking nog geldig.
De tweede in het bestand is van 19 November 2015. 
Een maand voor haar 8ste verjaardag ben ik met haar voor de laatste ogentest geweest.
Zij is daarbij naar mijn weten nu ook definitief vrij.

Het kan kloppen dat er van Eida Emerentiana Pax Fan Muoike Tet geen tentoonstellingsuitslagen bekend zijn. 

Toen zij nog een jonge hond was bleek al snel dat ze buiten aan de normale lijn, maar ook bij het oefenen thuis met een showlijn, heel netjes loopt. Ze thuis met oefenen zowel binnen als buiten op tafel staat als een blok, maar ze wilde dit absoluut niet tonen tijdens de ringtraining. 
Ze liet duidelijk merken dit niet te willen, en dit absoluut niet leuk te vinden. En al gauw bleek dat ze hier niet aan mee zou gaan werken. Ondanks herhaaldelijk proberen ringtraining met haar te doen, bleef haar gedrag ten opzichte van het in de ring lopen onveranderd.

Gezien ik van mening was, en ben, dat het niet nodig moet zijn om een hond tegen heug en meug mee te nemen, of erger nog, te moeten breken om er een tentoonstellingsresultaat bij te halen, heb ik besloten te kiezen voor het welzijn van mijn teef en haar dit dus ook niet aan te doen. Het is daarom dat ik juist wel heel bewust heb gekozen voor reuen die wel op hun tentoonstelling tentoonstellingsresultaten gehaald hebben.

In Mei 2011 is het nestje van haar en Joda von der Forstweihe geboren, nageslacht van dit nestje heeft zich bewezen op de tentoonstelling.

In September 2012 is het nestje van haar en Carney von der Forstweihe geboren (dezelfde combinatie als in 2015)
Nageslacht van dit nestje heeft zich bewezen op de tentoonstelling zowel in Nederland als in Duitsland onder verschillende keurmeesters.

Aangezien de regels in Juli 2014 aangepast zijn en Eida Emerentiana Pax Fan Muoike Tet op dat moment al twee nestjes had gehad, waarvan de pups zich wel hebben bewezen, en mijn mening omtrent het tegen heug en meug meenemen naar een tentoonstelling, of het breken van een hond niet veranderd is, vond en vind ik het niet nodig om haar op zevenjarige leeftijd alsnog uit te brengen.

Het welzijn van mijn honden gaat ten allen tijde voor ! En zeker voor het uitbrengen op een tentoonstelling. 
In Augustus 2015 heeft Eida Emerentiana Pax haar laatste nestje ter wereld gebracht ! 

Mocht de NTC hier een andere mening op na houden dan hoor ik dat graag. 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben. 
Met vriendelijke groet
Tetje Wielinga

De antwoordmail van mij lijkt mij duidelijk. Let u hierbij wel even op de door mij gemarkeerde tekst!
Want dit is de eerste vraag die ik gesteld heb !

18 Februari 2016 antwoord namens het bestuur

Van: controlevfr
Datum: 02/18/16 18:25:18
Aan:
Langhaar Dwergteckeltjes "Fan Muoike Tet"
Cc:
fokbeleid
Onderwerp:
Re: Nestcontrole VFR (4) Nederlandse Teckel Club - Geboortedatum 18-8-2015 

Beste mevrouw Wielinga, 

Hartelijk dank voor uw snelle reactie.
Uw mail/nestje zal besproken worden op de eerstvolgende bestuursvergadering van 1 maart a.s.
Daarna ontvangt u zo snel mogelijk bericht van ons.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
<******>

Hmmm waarom wordt de antwoord mail ook gestuurd naar het fokbeleid?????
Een net mailtje. Uit fatsoen heb ik de naam weggelaten.
Ondertussen hoorde ik van mevr. Vader die de eigenaresse van de dekreu is al dat er naar haar ook mails gestuurd waren betreffende de oogonderzoeken van haar reu. Daar zit een heel verhaal aan vast waar ik hier niet teveel over wil uitweiden maar de reu in kwestie heeft geen cataract ! Sterker nog het staat zelfs bij het oogonderzoek vermeld dat hij geen cataract heeft !
Mevr. Vader heeft daarop ook een hele duidelijke brief naar het bestuur geschreven.
Maar dan komt het !!!! er volgt een mail namens het bestuur ! maar liefst 16 dagen na de bestuursvergadering !!!!
vooruit die twee dagen buiten de 14 dagen reactietijd gunnen we ze .

17 Maart 2016 mail namens het bestuur

Van: controlevfr
Datum:
03/17/16 22:38:18
Aan: Langhaar dwergteckeltjes "Fan Muoike Tet"

Onderwerp: Re: Nestcontrole VFR (4) Nederlandse Teckel Club - Geboortedatum 18-8-2015
 

Beste mevrouw Wielinga,

Enige tijd geleden liet ik u weten dat het door u gefokte nestje zou worden besproken in de bestuursvergadering van de NTC. Dit gezien het
feit dat wij van Carney twee oogonderzoeken tegen waren gekomen die niet vrij van Cataract waren. Wij hebben daarop besloten om eerst de
kwestie voor te leggen aan Hanneke Vader. Zij heeft daarop heel open en uitgebreid geantwoord. Dit antwoord wordt in een volgende
bestuursvergadering besproken, waarna opnieuw contact zal worden opgenomen met haar en ook met u.

De reden dat u nu toch al onderstaande waarschuwing ontvangt, is dat formeel uw nestje niet voldeed aan het VFR.
Als bestuur is het, volgens het VFR, onze taak om toe te zien op handhaving en naleving van dit fokreglement. Dat doen wij hiermee dan ook.

Schrik niet van de waarschuwing. Dit zien wij vooralsnog voornamelijk als een signaal om bewustwording te creëren bij de fokkers en deze
heeft dan ook op dit moment geen verdere consequenties. Deze waarschuwing heeft voor nu betrekking op het feit dat uw teefje niet in het bezit was van een geldige kwalificatie. Wat betreft het oogonderzoek van Carney volgt nog contact.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
<******>

 

Geachte mevrouw T. Wielinga,

De Nederlandse Teckel Club kent sinds 1 juli 2014 een Verenigingsfokreglement (VFR) wat geldt voor al haar leden.
Volgens dit reglement is de Nederlandse Teckel Club belast met de handhaving en controle op naleving van dit VFR.

Onlangs ontving u een verzoek tot aanleveren van gegevens die tijdens de controle van een door u gefokt nest, geboren op 18-08-2015 door ons niet waren gevonden. Indien u hierop niet tijdig reageerde, heeft u daarna nog een herinnering gehad.

Uiteindelijk hebben wij moeten constateren dat u niet op onze verzoeken heeft gereageerd en/of niet voldoende gegevens heeft kunnen aanleveren dat het desbetreffende nest volgens de regels van het Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Teckel Club is gefokt.

Voor dit feit zijn wij helaas genoodzaakt u een WAARSCHUWING te geven die tevens zal worden vastgelegd in de administratie van de club.
Op dit moment heeft deze waarschuwing nog geen consequenties. 

Wij vertrouwen erop dat u zich in het vervolg zult houden aan het Verenigingsfokreglement (VFR).
U vindt dit reglement op de website van de Nederlandse Teckel Club

www.teckelclub.nl 

Vriendelijke groet, 

Bestuur Nederlandse Teckel Club

Wat is er hier aan de hand? De waarschuwingsmail slaat echt helemaal nergens op. Het is een algemene mail die elke fokker zo toegestuurd krijgt en is totaal niet op de persoonlijke situatie toegespitst. Laten we met het eerste gedeelte beginnen. Er wordt nu ineens over de oogonderzoeken van Carney gesproken terwijl daar met mij helemaal nog niet over gesproken was! Dat vind ik al niet erg netjes helemaal niet gezien ik weet wat ze in de eerste mail naar mevr. Vader gestuurd hebben. Dan de waarschuwing????
O nee WAARSCHUWING het bestuur schijnt het nodig te vinden dat naar mij toe te moeten schreeuwen???
Er klopt van die tekst helemaal niets. "Indien U hier niet tijdig op reageerde, heeft u daarna nog een herinnering gehad.
Ik heb binnen veertien dagen gereageerd dus die zin heeft in die mail niets te zoeken.
En dan durven ze het ook nog te schrijven:
"Uiteindelijk hebben wij moeten constateren dat u niet op onze verzoeken heeft gereageerd en / of niet voldoende gegevens heeft kunnen aanleveren." In dit geval klopt dat dus niet. Ik heb gereageerd en ik heb alles aangeleverd. Zij schijnen het niet voldoende te vinden maar had ik niet heel duidelijk in mijn eerste mail aangegeven
Mocht de NTC hier een andere mening op na houden dan hoor ik dat graag?
 
Waarom heb ik daar dan geen antwoord op gekregen?
En hoezo bewustwording? Ik heb toch dacht ik heel duidelijk uitgelegd waarom Tia (Eida Emerentiana Pax Fan Muoike Tet)  geen kwalificaties heeft. Daarbij zal ik nooit en te nimmer een hond tegen heug en meug mee nemen, drogeren of moeten breken om er een kwalificatie bij te halen. Het welzijn van mijn honden staat altijd boven een kwalificatie.
Dus hoezo bewustwording?
Bij een volgende hond die zo reageerd op een ringtraining of clubmatch zal ik deze ook niet uitbrengen.
Deze dubbele mail roept alleen maar meer vragen op. Dus tijd om weer een mail naar het bestuur te sturen.
En dat heb ik dus ook gedaan en wel op:

07 April 2016 mail van mij naar het bestuur

Van: Fan Muoike Tet
Datum:
7-4-2016 23:46:08
Aan: controlevfr

Onderwerp: Re: Nestcontrole VFR (4) Nederlandse Teckel Club - Geboortedatum 18-8-2015

Geachte....

Door omstandigheden was ik niet eerder in staat om te reageren.
Echter zijn er naar aanleiding van de beide mails nog zeker enkele opmerkingen en vragen.
Aangezien ik het idee heb dat mijn vorige mail door het bestuur niet goed gelezen is.

Zal ik het voor dit moment maar op deze vragen houden :
Heb ik het goed begrepen dat :  omdat ik het welzijn van deze teef belangrijker vind dan een kwalificatie behalen nadat zij al twee nesten gehad heeft voor het nieuwe fok reglement in werking trad, waarvan de pups zich al bewezen hebben.
En ik duidelijk uitgelegd heb waarom ik mijn teefje niet tegen heug en meug wil meenemen of zoals andere fokkers doen drogeren of de hond breken om er alsnog een kwalificatie bij te halen.

Ik daar nu een waarschuwing voor gekregen heb?

Klopt het dat ik daarop mag concluderen dat het bestuur van de NTC een kwalificatie belangrijker vind dan het welzijn van een hond???

Op deze belangrijke vraag zou ik toch gaarne zo spoedig mogelijk antwoord krijgen. Zodat ik daarop mijn verdere beslissingen op kan baseren. 

Met vriendelijke groeten

Tetje Wielinga
 

Dit is naar mijn mening toch een hele legitieme vraag.
Vooral omdat ik in mijn eerste mail gevraagd heb dat als het bestuur een andere mening toegedaan was ik die graag zou horen.
Let wel we hebben het hier nog steeds over een teefje dat al twee nestjes gehad heeft waarvan de pups zich al bewezen hebben in binnen- en buitenland, het gaat in dit geval om een herhaal combinatie!
En om een teefje die ten tijde van het nestje 7,5 jaar oud was ! En die ik voor haar eigen welzijn niet uitgebracht heb!

En dan komt daar de onderstaande mail op terug. Met ronduit een beschuldiging over het gebruik van de reu terwijl ze de Vrije oogonderzoeken plus het oogonderzoek waar bij de opmerkingen staat dat deze reu
geen Cataract heeft in bezit hebben !
 En diegene dan ook nog niet eens het lef heeft om met een naam te ondertekenen nee zelfs niet met namens het bestuur maar goed we weten wel beter  !!!

22 Mei 2016 mail namens het bestuur

Van: controlevfr
Datum:
22-5-2016 16:15:15
Aan: Fan Muoike Tet

Onderwerp: Re: Nestcontrole VFR (4) Nederlandse Teckel Club - Geboortedatum 18-8-2015

Beste mevrouw Wielinga,

U bent duidelijk geweest in uw argumentatie waarom uw teefje geen kwalificatie heeft.

Echter, als lid van de NTC confirmeert u zich automatisch aan het VFR. In dit VFR, wat door de leden is aangenomen op de Algemene Ledenvergadering, staat nu eenmaal dat een ouderdier minimaal eenmaal een kwalificatie moet behaald, waarbij een Zeer Goed volstaat.

De Nederlandse Teckel club ziet toe op naleving en handhaving van dit VFR. Dit laatste is de tekst van de Raad van Beheer en is van toepassing op de VFR's van alle rasverenigingen.

Wat wij doen met de nestcontroles is dus niet meer dan onze plicht. Hiertoe hebben wij een standaardprocedure ontwikkeld. U hebt inmiddels de brieven ontvangen die worden gebruikt tijdens deze procedure. Omdat uw teefje niet voldoet aan het VFR, heeft u inmiddels een waarschuwing ontvangen. Hierbij is duidelijk aangegeven dat deze waarschuwing vooralsnog geen verdere consequenties heeft, maar dient om bewustwording te creëren.

Wat u buiten beschouwing laat, is het feit dat bij de vader van het nest Cataract is geconstateerd voordat uw teefje is gedekt. Dat is een feit waar wij wel van schrikken. Inmiddels hebben wij mw. Vader om een reactie gevraagd en die heeft zij gegeven. Haar reactie zal nog worden besproken binnen het bestuur.

Wat ons wel is gebleken, is dat u van de situatie op de hoogte was.

Zoals ik u al eerder schreef, zult u over deze kwestie nog apart bericht krijgen.

U ziet, het welzijn van ons ras gaat ons zeer aan het hart.

Vriendelijke groet,

 

Ze schrijven dat ik duidelijk geweest ben in mijn argumentatie maar ik krijg géén antwoord op mijn vraag!
Dat er gecontroleerd wordt op het verenigingsfokreglement daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Dat heb ik ook nooit in twijfel getrokken. Echter hoe het bestuur ermee omgaat dat is aan het bestuur. Er waren in dit geval zeker ook andere opties !

Nogmaals de reu heeft een  oogonderzoek waar duidelijk bij de opmerkingen staat GEEN CATARACT en waar hij vrij verklaard is !
En vlak voor dat hij mijn teefje gedekt heeft nog een oogonderzoek gehad bij dr. Neumann waar hij wederom vrij verklaard is!
Deze onderzoeken waren toen al bij het bestuur binnen !
En deze situatie moest op dat moment nog in/door het bestuur besproken worden en dan wordt ik zo beschuldigd ?!
Naar mijn mening een bestuur onwaardig !

En dan de opmerking maken U ziet het welzijn van ons ras gaat ons zeer aan het hart?
Welk ras  ? Is het bestuur vergeten dat het een volledige rasgroep is ?
Of houden ze alleen maar rekening met het ras wat ze zelf fokken?
Hoe kan het dat deze vereniging die zichzelf een rasvereniging noemt in werkelijkheid niets anders is dan een rasgroep vereniging
maar één fokreglement heeft, waarbij er totaal geen rekening gehouden is met de specifieke problematiek van elk ras ?

Hoe kan het als het bestuur zegt dat het welzijn van "het ras" (welke?) hen aan het hart gaat
een reu mag dekken vanaf 9 maanden????
Een leeftijd waarbij het bij veel reuen nog niet eens duidelijk is of het een kaninchen blijft of een dwerg wordt? Of in het geval van een dwerg of ze niet te klein blijven en kaninchen zijn of bijvoorbeeld te groot en alsnog standaard word ?
Of dat een standaard misschien dwerg blijft? Het was toch niet voor niets dat een hond pas met 15 maanden omgemeten mag worden. (wat ik overigens persoonlijk ook nog te vroeg vind maar goed dat is mijn mening. Overigens was het toendertijd met ons Bietha nog met 12 maanden !)
Hoe kan het dat een teefje vanaf 16 maanden al gedekt mag worden???
Op de leeftijd van 12 tot 24 maanden sluiten de groeischijven van de bekkenkam. Het skelet is pas volledig belastbaar als alle groeischijven zich hebben gesloten en het skelet dus is uitgegroeid. Dan denk ik bij mezelf waarom de leeftijd niet op 24 maanden oftewel 2 jaar zetten? Zodat men zeker weet dat de hond uitgegroeid is ?
De vereniging is in dit geval bij machte om het verenigings fok reglement aan te scherpen en verder te gaan dan de basis regels van de Raad van Beheer. Waarom hebben ze dit niet gedaan??? Het gaat toch niet alleen om het welzijn van de rassen maar juist helemaal om het welzijn van de hond?
Waarom zijn de DNA testen die beschikbaar zijn al niet verplicht gesteld ???
Zo kan ik nog wel veel meer opnoemen.
Maar laat ik dat maar niet doen want ik ben bang dat er dan geen einde meer aan deze pagina komt.

Wat me tegenstaat is, dat op het moment dat ik rekening hou met het welzijn van mijn hond wordt ik op de vingers getikt terwijl ik me aan de Nederlandse wet hou???? (zie de mail van mij aan het bestuur van Oktober. ) Die zover ik weet ten allen tijde boven een fokreglement van een vereniging staat! Dit alles was voor mij een reden om per direct mijn lidmaatschap bij de NTC op te zeggen. Voor mij staat het welzijn van mijn honden nog altijd voorop ! Ik zal op deze manier nooit meer met het bestuur door één deur kunnen.

25 Mei 2016 mail naar de ledenadministratie !
Ik vond het niet nodig om dit verder uit te leggen gezien al mijn mails toch al naar iedereen doorgestuurd worden.

From: Fan Muoike Tet

Sent: Wednesday, May 25, 2016 5:55 PM

To: ledenadministratie

Subject: Opzeggen Lidmaatschap 

Geachte <naam>

 

Aangezien ik mij niet meer met het beleid van het bestuur kan verenigen,
en het helaas niet mogelijk is met terugwerkende kracht mijn lidmaatschap op te zeggen.

Wens ik per direct mijn lidmaatschap te beëindigen.
Ik ontvang hier gaarne een bevestiging van.


Met vriendelijke groet,

Tetje Wielinga (Lidnummer 1858)

Oosterdiep WZ 159

7881 GT Emmer-Compascuüm 

26 Mei 2016 antwoordmail van de Ledenadministratie

Van: Penningmeester NTC
Verzonden: donderdag 26 mei 2016 17:17
Aan: Fan Muoike Tet
Onderwerp: Re: Opzeggen Lidmaatschap


Geachte mevrouw

 

Bij dezen bevestig ik de ontvangst van uw opzegging.

Uw lidmaatschap van de vereniging Nederlandse Teckelclub zal eindigen op 31 december van dit jaar. Tot die tijd zult u het verenigingsblad “De Dashond” nog ontvangen. Mocht u hier geen prijs meer op stellen, laat mij dat dan s.v.p. even weten want dan zal ik de toezending stopzetten.

Rest mij u nog te bedanken voor uw steun aan de NTC gedurende uw lidmaatschap.

 

De reden die u aangeeft is dat u zich niet meer met het beleid van het bestuur kunt verenigen. Weet u dat u als lid dit beleid bepaald? Het bestuur voert uit wat de leden hebben besloten. Alle voorstellen voor reglementen (al dan niet opgelegd/voorgeschreven door de overheid c.q. door de Raad van Beheer) en afspraken worden voorgelegd aan een (Bijzondere) Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering kunt u uw mening geven en uw stem uitbrengen op voorliggende agendapunten. Het bestuur voert vervolgens uit waar de meerderheid van de leden mee akkoord is gegaan.

 

Met vriendelijke groet

<*********>

Penningmeester en Ledenadministratie

Nederlandse Teckelclub

Leuk dat de penningmeester hier even aanhaalt dat ik als lid zelf het beleid mee bepaal.
Laten we daar maar niet op ingaan want daar kan ik nog zoveel dingen opnoemen wat het bestuur anders had kunnen doen inzake het beleid van het bestuur. Maar ook inzake het maken en goedkeuren van het fokreglement. En hoe en waarop er gecontroleerd wordt. En in zake alle lopende zaken waarbij klachten genegeerd worden. Maar met een bestuur die de koppen in het zand steken. Geen antwoorden geven, met laster komen, en die je als je ze op bepaalde dingen wijst gewoon maar niet meer antwoorden want dan gaat het wel weg??? Immers als je het maar hard genoeg negeert dan bestaat het niet.
Hoewel mijn hersenen hier nog wel even door ratelen ga ik dat niet doen. Immers het bestuur heeft nog nooit geluisterd en zal dat nu ook niet gaan doen. Gezien de vorige mail van / namens het bestuur met de beschuldiging was ik natuurlijk nog niet klaar met het bestuur en heb ik de volgende mail gestuurd !!
Ow ja let u even op de gemarkeerde tekst in de mail van de penningmeester? Precies mijn lidmaatschap zal eindigen op
31 december 2016!!!
 

Van: Fan Muoike Tet
Datum:
5-6-2016 23:45:00
Aan:
controlevfr

Onderwerp: Re: Nestcontrole VFR (4) Nederlandse Teckel Club - Geboortedatum 18-8-2015


Geachte .. .?  

In een laatste reactie wil ik de volgende punten nog kwijt.

1)

 Het sturen van een standaardmail met een waarschuwing (andere fokkers hebben exact dezelfde mail gekregen) die niet op de persoonlijke situatie toegespitst is komt op mij onpersoonlijk over en geeft me het gevoel niet gehoord te worden. Maar ook dat een uitleg mee sturen bij voorbaat zinloos is.

2)

 

Het bestuur eist op de vragen die zij stelt binnen twee weken een reactie. Dan mag ik toch aannemen dat zij zelf ook binnen een redelijke termijn reageren. Persoonlijk vind ik een termijn van meer dan 6 weken niet redelijk. En vind ik het van weinig respect getuigen dat men zo lang wacht en dan ook nog geen afzender aan het antwoord toevoegt.

3) Daarnaast wordt er in de laatste mail d.d. 22-05-2016 getracht de bal terug te kaatsen betreffende het welzijn van de hond door over de reu te beginnen. Dit gaat over een totaal andere kwestie. Echter wil ik daar wel het volgende over kwijt:
  a) De uitleg in de brief van mevrouw Vader is in deze kwestie zeer duidelijk
  b) Dr. Neumann heeft de reu geruime tijd onder controle en bij het vervolgonderzoek duidelijk bij de opmerkingen aangegeven dat het GEEN cataract is! Betreffende onderzoek zit bij het schrijven van mevr. Vader.
  c) Bij mijn weten dient deze kwestie nog binnen het bestuur besproken te worden.
Ik vind het dan ook niet gepast dat u deze opmerking zo plaatst,
echter bevestigd u hiermee gelijk mijn eerste punt.
Ik vind dit dan ook een zeer vreemde gang van zaken.
 

d)

Verder wil ik hier niet op in gaan, het heeft niets met de door mij gestelde vraag te maken.
4) Terugkomend op de waarschuwing betreffende het ontbreken van een kwalificatie bij de teef.
Is uw antwoord zeer duidelijk. En valt het mij zwaar de conclusie te moeten trekken
dat het bestuur de regel werkelijk belangrijker vind dan het welzijn van mijn hond

Conclusie: 
Gelet op de mail wisseling van de afgelopen maanden en het naar mijn mening niet erg respectvol handelen,
het plaatsen van een zeer ongepaste opmerking cq beschuldiging. Over een situatie die nog besproken dient te worden binnen het bestuur.  
En de waarschuwing voor een situatie waarin het bestuur gezien de uitleg zeker een andere richting had kunnen en mogen kiezen .
Maar er toch voor gekozen heeft een waarschuwing te geven. “om bewustwording te creëren”
(Wat naar mijn mening ook met een andere soort brief bereikt kunnen worden.)

Door dit alles is er voor mij geen enkele mogelijkheid meer om me te kunnen verenigen met het beleid van het bestuur, de handelswijze richting de leden namens het bestuur. Maar ook zeker niet ten opzichte van het VFR omdat die gemaakt is voor de volledige rasgroep.
En naar mijn mening er geen rekening mee is gehouden is dat elk ras binnen de rasgroep zijn eigen problematiek kent.

En dit is dan ook de reden dat ik inmiddels een mail heb gestuurd naar de ledenadministratie en mijn lidmaatschap per direct heb opgezegd.

Hoogachtend,

Tetje Wielinga 

En hoewel ik al weet dat ik ook hier geen antwoord op ga krijgen. Zijn er toch nog kwesties die "door het bestuur besproken moeten worden" dus ik wacht af.
10 Juni (5 dagen na mijn mail) is er toch nieuws mevr. Vader heeft dan toch bericht van het bestuur over Carney von der Forstweihe.
Maar driemaal raden wie nog steeds niets gehoord heeft !!!!
1
2
3

precies
dus ik wacht

en ik wacht

en ik wacht

en ik wacht !
En ja hoor ik krijg wederom mail van/namens het bestuur en wel in
oktober ! en waar gaat het over?
Nee natuurlijk krijg ik geen antwoorden, nee, dit gaat over het nestje van januari 2016 te weten het nestje van
Irinushka Ipsa Fan Muoike Tet {roepnaam Nushka} en Gyan Gimli Fan Muoike Tet {roepnaam Jimmy}
U weet wel die mooie combinatie van een zwarttijger teefje met een black and tan reutje
waar maar liefst drie chocoladebruine pups in lagen.
Bijna negen maanden na de geboorte van het nest en dat noemen ze dan een nestcontrole ???
Vind nestcontrole sowieso een raar woord in deze.
Want ze controleren het nest niet! Ze controleren de gegevens van de ouders.
Maar goed hier komt ie dan !!!

3 Oktober 2016 mail namens het bestuur

Van: controlevfr
Datum:
10/03/16 21:00:34
Aan: Fan Muoike Tet

Onderwerp: Nestcontrole Nederlandse Teckel Club - VFR 6 - Dwergdashond langhaar 18-1-2016

Geachte mevrouw Wielinga,

Tijdens de routinematige controle in het kader van het VerenigingsFokReglement (VFR) van de Nederlandse Teckel Club van het door u gefokte nest, geboren op 18-1-2016, zijn de volgende gegevens door ons niet gevonden:

Reu (vader van het nest): Gyan Gimli fan Muoike Tet
Teef (moeder van het nest): Irinuschka Ipsa fan Muoike Tet

o Oogonderzoek reu, geldig op het moment van de dekking (niet ouder dan 12 maanden)

o Kwalificatie reu, na het bereiken van de leeftijd van 9 maanden, op een daartoe aangewezen evenement van de NTC of een CAC/CACIB show

o Oogonderzoek teef, geldig op het moment van de dekking (niet ouder dan 12 maanden)  

o Kwalificatie teef, na het bereiken van de leeftijd van 9 maanden, op een daartoe aangewezen evenement van de NTC of een CAC/CACIB show.

Wij verzoeken u om ons de missende gegevens op te sturen. (Dit zijn de gegevens die hierboven worden aangegeven)
U kunt dit doen in antwoord op deze mail (met daarbij een kopie van de officiële bewijsstukken toegevoegd)  binnen twee (2) weken na verzenddatum van deze mail.

Dit conform het VerenigingsFokReglement, aangenomen door de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2014 en goedgekeurd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Het fokreglement geldt voor alle nesten verwekt na 1 juli 2014 en is van toepassing op alle leden van de Nederlandse Teckel Club woonachtig in Nederland.

Het niet voldoen aan dit verzoek, kan leiden tot sancties door de Nederlandse Teckel Club.  

Vriendelijke groet,

Bestuur Nederlandse Teckel Club

U kunt zich niet voorstellen hoe kwaad ik was.
Allereerst !!! Nog steeds geen antwoord op mijn laatste mail van 5 Juni 2016 maar ook nog steeds geen uitslag over
Carney von der Forstweihe. En dat terwijl de eigenaresse op 10 Juni al een brief van het bestuur gehad heeft !!!!
En dan nu hier mee komen?!!!!
En nog steeds staat er in de mail
een daartoe aangewezen evenement van de NTC.
Overigens stonden de oogonderzoeken van Nushka en Jimmy die in November 2015 afgenomen zijn door dr. Neumann in Duitsland al lang ingedragen in de database op de site van de Raad van Beheer !!!!
Daar is dus natuurlijk een mail op terug gegaan en wel deze :

14 Oktober 2016 mail naar het bestuur :

Van: Langhaar Dwergteckeltjes "Fan Muoike Tet"
Verzonden: vrijdag 14 oktober 2016 19:25
Aan: controlevfr
Onderwerp: Re: Nestcontrole Nederlandse Teckel Club - VFR 6 - Dwergdashond langhaar 18-1-2016
 

Geacht Bestuur,

Op maandag, 03 Oktober 2016 ontving ik uw e-mail betreffende het nest d.d. 18/01/2016. 
In deze mail word gesuggereerd dat het om een verzoek gaat, maar er staat  in de mail 
“Het niet voldoen aan dit verzoek, kan leiden tot sancties door de Nederlandse Teckel Club.” 
Dat maakt het naar mijn mening geen verzoek maar een eis. 
Na dit gelezen te hebben komt bij mij gelijk de vraag naar boven: 
Kunt u mij vertellen welke sancties het bestuur zichzelf of de controleurs oplegt bij later dan twee weken of zelfs helemaal niet reageren?

Aangezien u op mijn laatste mail d.d.05/06/2016 betreffende het nest van 18/08/2015 niet gereageerd heeft, 
kom ik hier eerst in deze mail op terug! Want ik heb daar toch nog een aantal punten over:

1)

In mijn vorige mail d.d. 05/06/2016 heb ik aangegeven dat het niet erg netjes of redelijk is dat er meer dan 6 weken gewacht werd voordat ik op de mail van 07/04/2016 een antwoord mocht ontvangen. Op die laatste door mij gestuurde mail van d.d. 05/06/2016, heb ik tot op de dag van vandaag, 4 maanden later, nog steeds geen antwoord ontvangen. Dit getuigt niet alleen van weinig tot geen respect. Het is onbeschoft. Zo hoort men niet met elkaar om te gaan !

2)

Officieel ben ik door of namens het bestuur nooit persoonlijk op de hoogte gebracht van het feit dat er volgens de controleurs van het VFR iets niet goed zou zijn met het oogonderzoek van Carney von der Forstweihe. Mevr. Vader had gelukkig wel het fatsoen om mij op de hoogte te brengen van de aan haar gerichte mail over het oogonderzoek. In latere mails van of namens het bestuur aan mij gericht werd het ineens wel klakkeloos vermeld alsof men van het bestuur mij daar officieel van op de hoogte gebracht had.
Persoonlijk vind ik dat er slordig. In de laatste mail ik van u ontvangen heb d.d. 22/05/2016 staat er weer vermeld en ik citeer:
Zoals ik u al eerder schreef, zult u over deze kwestie nog apart bericht krijgen.”  Er zijn inmiddels meer dan vier maanden verstreken en ik heb nog steeds niets gehoord. Dat is wederom niet alleen respectloos maar ontzettend onbeschoft! En een excuus zou dan ook op zijn plaats zijn.

3)

Terugkomend op de waarschuwing die ik ontving betreffende het niet hebben van een kwalificatie van mijn teef. Zou ik toch graag antwoord ontvangen op de volgende vraag.
Als Nederlander word ik, net als u overigens, geacht de wet te kennen en deze na te leven. Hoe is het dan mogelijk dat wanneer ik aangeef dat ik vanwege het welzijn van mijn teefje deze niet uitgebracht heb, zie mail d.d. 16/02/2016. En ik mij daarbij dus gehouden heb aan de
Wet Dieren: artikel 1.3. Intrinsieke waarde
ofwel
BWBR0030250 Hoofdstuk 1: Paragraaf 1: Artikel 1.3, ik hiervoor toch een waarschuwing kreeg van het NTC bestuur? Dat naleving van het VFR gecontroleerd wordt, lijkt mij niet meer dan normaal. Maar wanneer ik in dit specifieke geval de keuze heb tussen de Nederlandse Wet of het VFR is het voor mij vrij duidelijk dat de Nederlandse Wet ten allen tijde boven het VFR staat.


Het laatste wat ik op dit moment over het nest van d.d. 18/08/2015 schrijf is het volgende:  
Ik verzoek u binnen 14 dagen antwoord te geven op de punten die genoemd zijn in de mail d.d. 05/06/2016 en op de punten die in deze mail genoemd zijn. Met op basis van punt 3 uit deze mail op zijn minst een schriftelijke intrekking van de waarschuwing betreffende de kwalificatie. 
Daarnaast zou het u sieren om na meer dan 4 maanden eindelijk de conclusies rond Carney von der Forstweihe ook met mij te delen. 

Dan ga ik nu verder met het antwoord op uw mail d.d. 03/10/2016 betreffende het nest van 18/01/2016.
U schrijft dat het om een routine matige controle gaat. Ik vind het vreemd dat dit dan bijna negen maanden na de geboorte van het nest gebeurt. Daarnaast vind ik het ook vreemd dat er nog steeds gecontroleerd word gezien de dingen die besproken zijn in het fokkersoverleg d.d. 17/09/2016. Het zou het bestuur te prijzen staan eerst orde op zaken te stellen rond het VFR  en zich dan pas met controles bezig te houden. Aangezien er geen enkele reactie op mijn mail d.d. 05/06/2016 gekomen is. Was ik eerlijk gezegd niet erg genegen om uw mail te beantwoorden. 
Maar aangezien ik netjes ben opgevoed en fatsoen  heb meegekregen zal ik alsnog uw mail beantwoorden en het één en ander meesturen.
 

1)

Beide honden hadden ten tijde van de dekking een geldig oogonderzoek met de uitslag VRIJ, de betreffende onderzoeken zijn door de onderzoeker naar de Raad van Beheer gestuurd, deze onderzoeken zijn ingedragen in de database van de Raad van Beheer en daardoor ook door u te controleren. Ik zie er dan ook het nut niet van in om u alsnog kopieën te sturen

2)

Wat de kwalificaties betreft stuur ik van beide honden meerdere kwalificaties. Met de volgende opmerking: Alle meegestuurde kwalificaties zijn behaald op een door de Raad van Beheer gereglementeerde expositie. En zijn afgegeven door erkende groep 4 keurmeesters

 

Met vriendelijke groeten

Tetje Wielinga

En geloof het of niet. Hier kwam een antwoord mail op !!! EN WAT VOOR ÉÉN !!!! En ook nog binnen 14 dagen ! Dus het kan wel !

26 Oktober 2016 mail namens het bestuur !

Van: controlevfr
Datum: wo 26-10-2016 10:21
Onderwerp: Nestcontrole Nederlandse Teckel Club - VFR 6 - Dwergdashond langhaar 18-1-2016
Aan: Langhaar Dwergteckeltjes "Fan Muoike Tet"

Beste mevrouw Wielinga,

Enige tijd geleden heeft u uw lidmaatschap van de Nederlandse Teckel Club opgezegd.
U kunt derhalve het verzoek om informatie naar aanleiding van de nestcontroles als niet verzonden beschouwen.

Vriendelijke groet,

Bestuur Nederlandse Teckel Club

Het was leuk bedacht van het bestuur. Maar ze vergeten hierbij een aantal belangrijke dingen. Allereerst kunnen ze nu wel stellen dat ik het verzoek om informatie naar aanleiding van de nestcontroleS ( dus voor zowel het nest van 2015 als voor 2016 getuige de extra "s") als niet verzonden kan beschouwen.
Maar daarmee is de waarschuwing niet van tafel maar ook de beschuldiging blijft staan.
Daarnaast beide nesten zijn gefokt onder het lidmaatschap van de Nederlandse Teckel Club.
Ik wil gewoon eerlijke antwoorden hoe moeilijk kan dat zijn????
Nou schijnbaar heel moeilijk want we zijn onderhand al 8 maanden bezig !
Maar goed hier kan ik het natuurlijk niet mee eens zijn dus gaat er weer een mail richting het bestuur.

02 November 2016 mail naar het bestuur:

Van: Fan Muoike Tet
Datum:
02-11-2016 00:31
Aan: controlevfr

Onderwerp: Re: Nestcontrole Nederlandse Teckel Club - VFR 6 - Dwergdashond langhaar 18-1-2016

Geacht bestuur,

In reactie op uw mail d.d. 26/10/2016, stel ik vast dat u weer geen antwoorden geeft. 

Daarom wederom het verzoek binnen 14 dagen te antwoorden op de gestelde vragen en punten uit voorgaande e-mails. 
En op basis van punt 3 in de mail van 14/10/2016, een schriftelijke intrekking van de waarschuwing betreffende het nest van 18/08/2015.
Met daarbij nu het verzoek de intrekking van de waarschuwing per reguliere post te verzenden. 

 

Met vriendelijke groeten 
Tetje Wielinga

En dan begint weer het wachten.... Nu ben ik de flauwste niet dus sta ik niet gelijk na 14 dagen al weer te mailen.
Nee ik heb ze netjes 22 dagen de tijd gegeven !

24 November 2016 mail naar het bestuur

Van: Fan Muoike Tet

Datum: 24-11-2016 21:54

Aan: controlevfr

Onderwerp: Re: Nestcontrole Nederlandse Teckel Club - VFR 6 - Dwergdashond langhaar 18-1-2016
 

Geacht bestuur, 

Inmiddels zijn er 22 dagen verstreken na mijn laatste e-mail aan u. 
Ondanks mijn verzoek om binnen 14 dagen te reageren heb ik tot op heden nog steeds niets van u mogen ontvangen.

Hierbij verzoek ik u wederom om binnen 14 dagen alsnog een schriftelijke intrekking van de waarschuwing 
betreffende het nest 18/08/2015 per reguliere post te sturen. 
En verzoek ik u om alsnog antwoorden te geven op de vragen die ik in eerdere e-mails gesteld heb. 

Tetje Wielinga

en weer begint het wachten en weer ben ik niet de flauwste en mail niet gelijk met 14 dagen
nee hoor geef ze netjes weer 21 dagen !

15 December 2016 Mail naar het bestuur

Van: Fan Muoike Tet

Datum: 15-12-2016 22:37

Aan: controlevfr

Onderwerp: Re: Nestcontrole Nederlandse Teckel Club - VFR 6 - Dwergdashond langhaar 18-1-2016

Geacht bestuur,

Inmiddels zijn er wederom 21 dagen verstreken na mijn laatste mail aan u. 

Ondanks mijn herhaaldelijke verzoeken om binnen 14 dagen te reageren heb ik tot op heden nog niets van u mogen ontvangen. 

In de dashond van December schrijft de heer Embregts  namens het bestuur, aangezien het stuk van de bestuurstafel heet. Op bladzijde 9 en ik citeer : "dat het bestuur niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid."

Daarom wil ik bij deze een beroep doen op de verantwoordelijkheid van het bestuur richting haar leden. 
En zou ik het niet meer dan billijk vinden dat het bestuur dan nu ook de verantwoordelijkheid neemt en mij binnen veertien dagen antwoorden geeft op de door mij gestelde vragen. 

Tetje Wielinga

En weer begint het wachten. Dit is de laatste maand dat ik officieel lid ben van de Nederlandse Teckel Club. En hoewel ik wel beter weet hoop ik nog steeds antwoorden te krijgen van het bestuur. Maar het blijkt allemaal ijdele hoop. Ik heb de tijd nog even genomen om de Dashond van December nog eens goed door te lezen. Kunt u zich het nog herinneren dat ik gelijk in de eerste mail een stuk tekst geel gemarkeerd heb? Ja vaag? hmm ik zal het hier nog eens herhalen. Want ik vind het nogal dreigend over komen. Niet dat ze mij er bang mee maken. Maar het staat niet netjes. Helemaal niet netjes omdat het niet waar is !!!
Het niet voldoen aan dit verzoek, kan leiden tot sancties door de Nederlandse Teckel Club.     
Laat nu in de Dashond van December heel duidelijk in het stuk van de bestuurstafel vermeld staan
dat het huidige VFR nog
geen sanctiebeleid kent!

En zo staan er nog veel meer dingen in. Waarbij er onder andere gezegd wordt dat ze als bestuur niet voor hun verantwoordelijkheid weg lopen, tegelijkertijd vinden ze dat er een taak voor de Raad weggelegd is? Het spijt me ! Maar naar mijn mening is dat voor de verantwoordelijkheid weglopen. Ik vind dat ze voor hun verantwoordelijkheid weglopen als ze zeggen dat er geen klachten binnengekomen zijn. Terwijl ik weet dat er legio klachten binnen gekomen zijn waar het bestuur of niets mee doet of iemand zorgt er voor dat de mails daadwerkelijk niet bij het bestuur komen? Maar ja dat laatste zou raar zijn omdat mensen vaak een antwoord krijgen dat het besproken zal worden in de volgende bestuursvergadering. 
Het niet helpen van mensen die een klacht neer leggen over een fokker of het nu wel of niet een Clubfokker is,
is naar mijn mening ook voor je verantwoordelijk als bestuur weglopen. Immers alles gaat om het beste voor de rasgroep !
En als er zich dan problemen voordoen hoor je naar mijn mening , je als vereniging daar voor in te zetten.
Al is het alleen maar zodat zulke situaties zich niet meer voor doen.
Daarmee zeg ik niet dat elke fokker (wel of geen clubfokker) gelijk maar geroyeerd moet worden op basis van een melding.
Maar dat die fokker dan zeker onder de loep genomen mag worden.
Nu het Verenigingsfokreglement voor ieder lid geldig is, is mijn mening dat je elke klacht ook zeer zeker serieus moet nemen.
Overigens heeft de vereniging naar eigen zeggen in de mededeling die op de site staat een controlerende, verwijzende en een voorlichtende taak. Ik denk persoonlijk dat die taak veel breder hoort te zijn dan dat zij op hun eigen website aangeven. En qua voorlichting ook breder mag zijn dan wat ze nu doorgeven.

Het is mijn persoonlijke mening dat een bestuur van een vereniging antwoord hoort te geven op de vragen die gesteld worden.
Ook op de vragen gesteld door niet leden. Ook is het mijn persoonlijke mening dat de meeste mensen geen flauw idee hebben wat er binnen de vereniging zich afspeelt.  Daarnaast kan het tig keer in de statuten staan dat wanneer men belangrijke zaken gaat veranderen het voldoende is om mensen via het clubblad of via de website te informeren. Mijn persoonlijke mening is dat het in bijvoorbeeld het geval van een aannemen van een "nieuw" of aangepast verenigingsfokreglement of andere voor elk lid belangrijke zaken, niet voldoende is een stukje in de Dashond te plaatsen of dit op de website te melden.
Heel veel leden die zelf niet fokken en daar op dit moment ook niet de intentie toe hebben lezen vluchtig de Dashond door en die gaat bij het oud papier, en komen zelden tot nooit op de website. Met zulke belangrijke zaken was het heel netjes geweest als de leden een brief gekregen hadden. Mijn mening is dat het bestuur alles in het werk had moeten stellen om de leden te activeren om mee te beslissen het is niet logisch dat een handvol mensen op meer dan 2000 leden de macht heeft om zulke beslissingen door te voeren. Overigens heb ik altijd geleerd dat het merendeel van de leden moest stemmen, en niet alleen het merendeel van de op een vergadering aanwezige leden. Maar goed dat zou in de afgelopen 20 jaar best veranderd kunnen zijn.
Al met al is dit mijn persoonlijke mening.  
Te veel leden voelen zich niet gehoord, afgeserveerd. En zeggen daarbij hun lidmaatschap op.
Vroeger.... ow ja en ik zeg het nu toch echt vroeger stond er elk jaar in de dashond hoewel leden er opgezegd hadden en hoeveel leden er bij gekomen zijn. Tegenwoordig wordt dat niet meer geplaatst. Geeft naar mijn mening toch te denken over hoeveel leden er opgestapt zijn.

Ik weet inmiddels dat ik niet de enige ben. Die vanwege het welzijn van de honden juist opgestapt is bij de vereniging.
Inmiddels horen we genoeg verhalen van misstanden binnen de vereniging waardoor ik nu alleen maar kan zeggen dat ik blij ben dat ik hiermee niet meer geassocieerd kan worden. Mensen die onze site de afgelopen jaren gevolgd hebben weten ook dat ik sinds mijn opzegging in Mei overal de mededeling lid van de NTC verwijderd heb van mijn site.
Dat ik mijn lidmaatschap opgezegd heb wil niet zeggen dat ik dan ook maar geen antwoorden hoef te krijgen.
Immers beide nesten waar het over ging zijn gefokt onder het lidmaatschap van de NTC en ik heb niets anders dan legitieme vragen gesteld. Vragen overigens die mij echt aan het hart gaan.

In de afgelopen jaren heb ik bij sommige verhalen die we lazen op internet ook mijn schouders opgehaald en dacht zou het werkelijk zo erg zijn? Helaas ervaren we het nu zelf.
Want inmiddels was het 31 December 2016 en nog steeds geen reactie van het bestuur.
Omdat ook ik  mijn grenzen heb en inmiddels via derden hoor dat de beschuldiging die geuit is in de mail als waarheid neergezet wordt terwijl we de oogonderzoeken hebben om te bewijzen dat het niet zo is.
Heb ik op 2 Januari mijn allerlaatste mail naar het bestuur gestuurd !
 

02 Januari 2017 laatste mail naar het bestuur !

Van: Fan Muoike Tet
Datum:
02-01-2017 21:54
Aan:
controlevfr

Onderwerp: Re: Nestcontrole Nederlandse Teckel Club - VFR 6 - Dwergdashond langhaar 18-1-2016

Geacht bestuur,

Tot en met de laatste dag van mijn lidmaatschap heb ik gewacht op antwoorden. 
Helaas is door het bestuur zelfs niet op de laatste dag van mijn lidmaatschap aan mijn verzoeken voldaan.
Dit is dan ook de reden dat dit mijn laatste e-mail is.

Na herhaaldelijke verzoeken hierbij wederom het verzoek om:
- Antwoorden te geven op ALLE per mail gestelde vragen! 
- De waarschuwing betreffende het nest 18-08-2015 in te trekken en deze intrekking per reguliere aangetekende post te sturen. 
- En het verzoek om een officiële excuusbrief van het bestuur voor de beschuldiging namens het bestuur geuit in de mail d.d. 22-05-2015, aangetekend en per reguliere post te sturen.

Het bestuur heeft mij inmiddels geen andere keuze gelaten dan de volgende:
Wanneer ik voor 21 Januari 2017 geen antwoorden, 
geen intrekking van de waarschuwing en geen excuusbrief van het bestuur ontvang . 
Zie ik mij genoodzaakt mijn naam te zuiveren en verdere reputatie schade veroorzaakt door het bestuur 
van de Nederlandse Teckel Club te voorkomen dan wel te beperken.

Tetje Wielinga 

Aangezien het hele verhaal nu op mijn site te lezen staat. Lijkt het me duidelijk dat het bestuur
van de Nederlandse Teckel Club wederom niet geantwoord heeft!
 

Bent u hier gekomen via de pagina DE BEDRIEGERTJES of via DE BEDRIEGERTJES II dan kunt u door op onderstreepte tekst te klikken terug keren.

 | Contact | Wie zijn Wij | Onze Honden | (Dek-) Reuen | FMT Teckels | Veelgestelde Vragen | Zeker Weten? |
Nieuws | Gastenboek/Guestbook | In Memoriam | De Beste Links | Disclaimer |
 

Copyright © 2004-2023 Langhaar Teckeltjes "Fan Muoike Tet" All rights reserved.
En dit betekend dat het zonder toestemming van de eigenaar van deze site NIET toegestaan is om afbeeldingen/foto's  en/of tekst van deze site over te nemen en op je eigen site te zetten!
om toestemming te vragen kunt u mailen naar
Copyright Voor vragen over de site kunt u mailen naar de webmaster @AEJ-Webbeheer  
dit kunt u doen door onderstreepte naam aan te klikken
Last modified: 29/09/23.